29.4.2022

Je nám velikou ctí, že Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové opakovaně podpořil naši organizaci. Za poskytnuté finanční prostředky byly zakoupeny bezzápachové koše OdoCare, které ulehčí pečujícímu personálu již tak fyzicky i psychicky náročnou práci. Koše poskytují všem zaměstnancům nejen mnohem komfortnější manipulaci s inkontinenčním odpadovým materiálem při péči o klienty, ale také příjemnější a svěží atmosféru.

 

Mnohokrát děkujeme, pro náš malý domov, rodinného typu Vaše pomoc opravdu hodně znamená.

                                                                                                                                                      

 

"PODPOŘENO Z PROGRAMU VÝBORU DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ"

 

 

 

 

17.12.2021

 

------------------------------------------------------------------------------------

21.10.2021

Rádi bychom touto cestou velmi poděkovali Alzheimer nadačnímu fondu a Nadaci Charty 77 za to, že společnými silami přispěly našemu domovu na zakoupení dalšího, velmi potřebného pojízdného polohovacího křesla Selectis pro naše seniory. Díky Vám můžeme nyní dopřát křeslo více klientům. Velice si Vaší podpory vážíme a děkujeme!

 

     

 

Alzheimer nadační fond byl založen na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována.

Alzheimer nadační fond (alzheimernf.cz)

 

V roce 1990 Nadace Charty 77 přinesla charitu na území tehdejšího Československa. Byla opravdovým průkopníkem v této oblasti. Její charitativní projekty jako Konto MÍŠA a Konto Bariéry zaměřující se na pomoc lidí se zdravotními problémy a handicapy postupně svoji „matku“ přerostly. Nadace se stala opravdu všestrannou nadací, s desítkami tisíc pravidelných dárců.

Konto Bariéry - Nadace Charty 77 (kontobariery.cz)

------------------------------------------------------------------------------------

2.8.2021

Podpora místních komunit je součástí společenské odpovědnosti banky MONETA Money Bank, a.s. již od roku 1996, kdy vznikl grantový Program podpory potřebných. Regionální grantový Program podpory potřebných je zaměřen zejména na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým a podporu ochrany životního prostředí. Postaven je na zapojení zaměstnanců, kteří sami navrhují, jakou organizaci chtějí podpořit a s jakou organizací by měla MONETA spolupracovat. Volí organizace, které jsou blízké jejich hodnotám, a tím vytvářejí harmonii mezi svými osobními hodnotami a společenskou odpovědností banky.

Velice děkujeme paní ředitelce pobočky MONETA Money Bank, a.s. v Domažlicích, za opakovanou podporu našich projektů. Díky Vám MONETA Money Bank, a.s. náš domov v letošním roce opět podpořila a získali jsme tak finanční příspěvek na zakoupení dalšího pojízdného polohovacího křesla Selectis pro naše seniory. Děkujeme! Velice si Vaší podpory a pomoci vážíme!

 

 

O nás | MONETA Money Bank

------------------------------------------------------------------------------------

21.7.2021

Grantový program “Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých, veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen Tesco. Náš projekt „Abychom se cítili více jako doma“ byl vybrán mezi finálové projekty 9. kola a postoupil do hlasovací fáze.  Hlasování probíhalo od 14.6. do 11.7.2021 v obchodech Tesco Kdyně, Nádražní 747 a Tesco Klatovy, Domažlická 909. Náš projekt získal 5278 bodů a umístil se tak na krásném druhém místě. Za finanční příspěvek se nám podařilo obnovit alespoň menší část již starého a nevyhovujícího nábytku na dvou pokojích našich klientů. Vytvořili jsme tak na pokojích příjemnější a útulnější prostředí a pevně věříme, že jsme naplnili i cíl našeho projektu, a to, že se nyní naší senioři cítí v domově více jako doma....

Velké díky patří jak Nadačnímu fondu Tesco, tak i zákazníkům obchodů Tesco a také našim přátelům a známým za každý vhozený žeton pro náš projekt. Velice si Vaší podpory vážíme a děkujeme!

 

 

            "Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu 

                                        Vy rozhodujete, my pomáháme"

Vy rozhodujete, my pomáháme (itesco.cz)

------------------------------------------------------------------------------------

12.7.2021

Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá vytvářet prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka a jeho schopností, bez ohledu na jeho hendikep či znevýhodnění. Toto poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů Světluška, Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je aktuálně potřeba. Velice děkujeme Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za věcný dar pro náš domov v podobě venkovní dřevěné hry „Čtyři v řadě“, která byla pořízena ze sbírky Ježíškova vnoučata. Tato hra potěšila nejen naše seniory, ale i personál domova. Hra se stala skvělým společníkem pro zkrácení a zpříjemnění dlouhých dnů v domově. Seniorům hraní her prospívá a zlepšuje jim náladu.

Děkujeme!

                                 

 

            „Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky

                                                      Ježíškova vnoučata“      

 

                   

 

Nadační fond Českého rozhlasu

-----------------------------------------------------------------------------------

8.6.2021

Tak jsme se konečně dočkali a naše radost je přímo obrovská :-) Neustále se snažíme vylepšovat vybavenost našeho domova a tím tak co nejvíce zlepšit kvalitu péče o naše klienty. To se nyní povedlo díky finančním příspěvkům Nadace AGROFERTspolečnosti ČEPS, a.s., díky nimž jsme mohli pro naše klienty zakoupit elektrické masážní křeslo MD - A780, špičku mezi masážními křesly.

Díky tomuto masážnímu křeslu můžeme při masážích přistupovat ke všem klientům individuálně a provádět masáž konkrétní části těla, při které se tlumí konkrétní postižené místo. Pravidelné masáže pomohou našim klientům od bolestí a pěvně věříme, že jim pomohou i déle udržet pohybovou funkci těla, která se v důsledku jejich onemocnění postupně zhoršuje.

Mnohokrát děkujeme!......pro náš malý domov Vaše opakovaná podpora a pomoc opravdu hodně znamená.

 

        

https://www.ceps.cz/cs/

Nadace AGROFERT (nadace-agrofert.cz)

-----------------------------------------------------------------------------------

25.5.2021

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Jedná se o nadační fond, jenž spravuje a rozděluje převážně (nikoli však výlučně) prostředky ze státního rozpočtu České republiky a Spolkové republiky Německo. Formálně se v případě jejich podpory jedná o nadační příspěvek a nikoli o dotaci z veřejného rozpočtu.

Máme obrovskou radost, že právě Česko-německý fond podpořil náš projekt "Zase spolu na Vitalu" v rámci mimořádné výzvy "Pomoc pro pohraničí II" (program ke zmírnění sociálních a zdravotních důsledků pandemie v pohraničí).  

Pro naše seniory bylo v době epidemie Covid-19 nejvíce skličující opatření v zákazu návštěv. Se stále se zlepšující současnou epidemiologickou situací a s postupnými rozvolňováními ze strany vlády, jsme návštěvy s dodržováním všech potřebných ochranných opatření znovu umožnili. Díky nadačnímu příspěvku jsme zakoupili sestavy zahradního nábytku (stoly a křesla), a tím jsme vytvořili ve venkovních prostorách domova dostatečný počet oddělených venkovních sezení, jenž opět umožní bezpečnější setkávání našich klientů se svými rodinami. Nový nábytek též slouží i pro setkávání a posezení našich seniorů ve venkovních prostorách domova.

Mnohokrát děkujeme!

 

                                 

Česko-německý fond budoucnosti

-----------------------------------------------------------------------------------

11.5.2021

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Je nám opravdu velkou ctí, že právě naši organizaci Výbor dobré vůle opakovaně podpořil. V tomto roce byly finanční prostředky použity na vzdělávání všech zaměstnanců domova v oblasti poskytování paliativní péče a psychosociální podpory umírajícím a pozůstalým. Díky dalšímu kurzu "Škola zad pro pracovníky v sociálních službách" se naše zaměstnankyně také dozvěděly, jak pečovat o sebe samu s ohledem na jejich fyzicky náročnou práci, protože nejen zdraví klientů, ale i to jejich je velmi důležité. 

Děkujeme! ... pro náš malý domov Vaše opakovaná podpora a pomoc opravdu hodně znamená.

 

 

                                                    

                "PODPOŘENO Z PROGRAMU VÝBORU DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ"

                                                     

https://www.vdv.cz/     

-----------------------------------------------------------------------------------

10.4.2021

Nadace JUST CS se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživých sociálních nebo životních situacích, ze kterých si sami nemohou pomoci. Poskytuje příspěvky společnostem, které se zabývají péčí o potřebné a přidělení příspěvku jim pomůže ve zkvalitnění životních podmínek svěřených osob. I v tomto roce Nadace JUST CS podpořila náš domov finančním příspěvkem, díky kterému jsme mohli zakoupit nové antidekubitní pomůcky pro naše imobilní klienty. 

Děkujeme! ... pro náš malý domov Vaše opakovaná podpora a pomoc opravdu hodně znamená.

https://nadacejust.cz/