21.7.2021

Grantový program “Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých, veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen Tesco. Náš projekt „Abychom se cítili více jako doma“ byl vybrán mezi finálové projekty 9. kola a postoupil do hlasovací fáze.  Hlasování probíhalo od 14.6. do 11.7.2021 v obchodech Tesco Kdyně, Nádražní 747 a Tesco Klatovy, Domažlická 909. Náš projekt získal 5278 bodů a umístil se tak na krásném druhém místě. Za finanční příspěvek bude obnovena alespoň malá část již starého a nevyhovujícího nábytku na pokojích našich klientů.

Velké díky patří jak Nadačnímu fondu Tesco, tak i zákazníkům obchodů Tesco a také našim přátelům a známým za každý vhozený žeton pro náš projekt. Velice si Vaší podpory vážíme a děkujeme!

 

Vy rozhodujete, my pomáháme (itesco.cz)

------------------------------------------------------------------------------------

12.7.2021

Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá vytvářet prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka a jeho schopností, bez ohledu na jeho hendikep či znevýhodnění. Toto poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů Světluška, Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je aktuálně potřeba. Velice děkujeme Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za věcný dar pro náš domov v podobě venkovní dřevěné hry „Čtyři v řadě“, která byla pořízena ze sbírky Ježíškova vnoučata. Tato hra potěšila nejen naše seniory, ale i personál domova. Hra se stala skvělým společníkem pro zkrácení a zpříjemnění dlouhých dnů v domově. Seniorům hraní her prospívá a zlepšuje jim náladu.

Děkujeme!

                                 

 

            „Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky

                                                      Ježíškova vnoučata“      

 

                   

-----------------------------------------------------------------------------------

8.6.2021

Tak jsme se konečně dočkali a naše radost je přímo obrovská :-) Neustále se snažíme vylepšovat vybavenost našeho domova a tím tak co nejvíce zlepšit kvalitu péče o naše klienty. To se nyní povedlo díky finančním příspěvkům Nadace AGROFERTspolečnosti ČEPS, a.s., díky nimž jsme mohli pro naše klienty zakoupit elektrické masážní křeslo MD - A780, špičku mezi masážními křesly.

Díky tomuto masážnímu křeslu můžeme při masážích přistupovat ke všem klientům individuálně a provádět masáž konkrétní části těla, při které se tlumí konkrétní postižené místo. Pravidelné masáže pomohou našim klientům od bolestí a pěvně věříme, že jim pomohou i déle udržet pohybovou funkci těla, která se v důsledku jejich onemocnění postupně zhoršuje.

Mnohokrát děkujeme!......pro náš malý domov Vaše opakovaná podpora a pomoc opravdu hodně znamená.

 

        

https://www.ceps.cz/cs/

Nadace AGROFERT (nadace-agrofert.cz)

-----------------------------------------------------------------------------------

25.5.2021

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Jedná se o nadační fond, jenž spravuje a rozděluje převážně (nikoli však výlučně) prostředky ze státního rozpočtu České republiky a Spolkové republiky Německo. Formálně se v případě jejich podpory jedná o nadační příspěvek a nikoli o dotaci z veřejného rozpočtu.

Máme obrovskou radost, že právě Česko-německý fond podpořil náš projekt "Zase spolu na Vitalu" v rámci mimořádné výzvy "Pomoc pro pohraničí II" (program ke zmírnění sociálních a zdravotních důsledků pandemie v pohraničí).  

Pro naše seniory bylo v době epidemie Covid-19 nejvíce skličující opatření v zákazu návštěv. Se stále se zlepšující současnou epidemiologickou situací a s postupnými rozvolňováními ze strany vlády, jsme návštěvy s dodržováním všech potřebných ochranných opatření znovu umožnili. Díky nadačnímu příspěvku jsme zakoupili sestavy zahradního nábytku (stoly a křesla), a tím jsme vytvořili ve venkovních prostorách domova dostatečný počet oddělených venkovních sezení, jenž opět umožní bezpečnější setkávání našich klientů se svými rodinami. Nový nábytek též slouží i pro setkávání a posezení našich seniorů ve venkovních prostorách domova.

Mnohokrát děkujeme!

                                 

Česko-německý fond budoucnosti

-----------------------------------------------------------------------------------

11.5.2021

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Je nám opravdu velkou ctí, že právě naši organizaci Výbor dobré vůle opakovaně podpořil. V tomto roce byly finanční prostředky použity na vzdělávání všech zaměstnanců domova v oblasti poskytování paliativní péče a psychosociální podpory umírajícím a pozůstalým. Díky dalšímu kurzu "Škola zad pro pracovníky v sociálních službách" se naše zaměstnankyně také dozvěděly, jak pečovat o sebe samu s ohledem na jejich fyzicky náročnou práci, protože nejen zdraví klientů, ale i to jejich je velmi důležité. 

Děkujeme! ... pro náš malý domov Vaše opakovaná podpora a pomoc opravdu hodně znamená.

 

 

                                                    

                "PODPOŘENO Z PROGRAMU VÝBORU DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ"

                                                     

https://www.vdv.cz/     

-----------------------------------------------------------------------------------

10.4.2021

Nadace JUST CS se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživých sociálních nebo životních situacích, ze kterých si sami nemohou pomoci. Poskytuje příspěvky společnostem, které se zabývají péčí o potřebné a přidělení příspěvku jim pomůže ve zkvalitnění životních podmínek svěřených osob. I v tomto roce Nadace JUST CS podpořila náš domov finančním příspěvkem, díky kterému jsme mohli zakoupit nové antidekubitní pomůcky pro naše imobilní klienty. 

Děkujeme! ... pro náš malý domov Vaše opakovaná podpora a pomoc opravdu hodně znamená.

https://nadacejust.cz/

-----------------------------------------------------------------------------------

7.1.2021

Rádi bychom touto cestou z celého srdce poděkovali Českému rozhlasu a jeho týmu za krásný projekt Ježíškova vnoučata, do kterého se náš domov již opakovaně zapojil. Velké poděkování samozřejmě patří také všem Ježíškovým vnoučatům, bez kterých by tento krásný projekt nemohl fungovat a především těm, kteří si vybrali splnění přání seniorů z našeho domova. Letošní ročník Ježíškových vnoučat byl tak trošku „jiný“ oproti předchozím. Z důvodu epidemie Covid-19 byl bohužel ochuzen o osobní setkání. I tak jsme si ale poradili a dárci se mohli spojit s našimi seniory přes videohovor za pomoci internetových aplikací.

Děkujeme všem vnoučátkům za krásné dárečky, které přicházely spolu s krásnými vzkazy, dopisy, či fotkami. Je krásné, že jste si v tak hektickém období jako je to předvánoční, v době tolika povinností a příprav dokázali udělat čas udělat radost druhým.

                                   

Ježíškova vnoučata (rozhlas.cz)

-----------------------------------------------------------------------------------

3.12.2020

Velice děkujeme Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové, za poskytnutí finančních prostředků z mimořádného grantového programu  "Fond pomoci potřebným během 2. vlny epidemie", na zakoupení velmi potřebné plošné dezinfekce prostor – ozónového generátoru. Je účinný proti Covid-19, ale zároveň je šetrný k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Častou dezinfekcí ještě více zvýšíme preventivní ochranná opatření proti zanesení nákazy do našeho domova.

Mnohokrát děkujeme ... pro náš malý domov Vaše opakovaná podpora a pomoc opravdu hodně znamená! 

"PODPOŘENO Z PROGRAMU VÝBORU DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ"

                                       

https://www.vdv.cz/     

-----------------------------------------------------------------------------------

30.9.2020

Z důvodu pandemie Covid-19 jsme v našem domově přijali celou řadu důležitých preventivních opatření, která stále přetrvávají. Pro naše seniory bylo a stále je nejvíce skličující opatření zákazu návštěv. Právě proto se zrodila myšlenka získat pro naše seniory tablet, aby mohli komunikovat se svými rodinami i na dálku a mohli být stále v kontaktu. Povedlo se, a to díky úspěchu naší žádosti v grantové výzvě T-Mobile Pomáháme 2020. Děkujeme!

T-Mobile Pomáháme (t-mobile.cz)