Poslání domova

Posláním je umožnit dospělým osobám a seniorům se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž životní situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, prožít plnohodnotný, důstojný a dle jejich přání aktivní život.

 

Cíle domova

Cílem domova Vital life je poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku v důležité etapě jeho života a vytvořit uživatelům služby příjemné a důstojné prostředí.


Dalším cílem služby je dodržování základních lidských práv a respektování osobní svobody a potřeb uživatelů.