Úhrady

 

Platby v domově jsou dány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Poskytnutí ubytování: 250 Kč/den

Zahrnuje ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Poskytnutí stravy: 205 Kč/ den

Zahrnuje zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

 

Po uhrazení uživateli musí zůstat 15% z jeho důchodu. Úhrada za péči je ve výši přiznaného příspěvku na péči.

 

Kromě základních činností může domov poskytovat svým uživatelům i fakultativní služby. Tyto služby jsou poskytovány nad rámec základních činností, mohou být poskytovány pravidelně nebo nepravidelně. Úhradu fakultativních služeb si uživatel hradí ze zůstatku vlastních příjmů anebo úspor po zaplacení úhrady za stravování a ubytování.

Fakultativní služby jsou činnosti poskytované nad rámec běžných služeb nebo základních činností dle přání a potřeb uživatele a poskytovateli z nich plynou vyšší náklady.

V případě zájmu uživatele o poskytování fakultativních služeb, jsou tyto služby sjednány individuálně s uživatelem. Nabídku s ceníkem služeb obdrží uživatel před nástupem do zařízení.