POMOHLI NÁM V ROCE 2021 ...

 
 
 
                           
 

Plzeňský kraj poskytl naší organizaci účelovou finanční dotaci určenou na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby v souvislosti s realizací reformy psychiatrické péče.