Údaje o poskytovateli

 

Vital life z.s.

Domov se zvláštním režimem (DZR)

IČO: 22906797

Sídlo: Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6

Provozovna: Trhanov 139, 345 33 Trhanov